Korupcija u zdravstvu

Republika Srbija ZDRAVSTVENI  SAVET Zdravstveni savet Republike Srbije je na svojoj sednici održanoj 11. oktobra 2012. godine usvojio Zaključke o korupciji u zdravstvu. ZAKLjUČCI Zdravstvenog saveta Srbije posle diskusije o korupciji u zdravstvu Zdravstvo u Srbiji je danas u vrlo nezavidnom položaju. “Živimo i radimo u vremenu koje nama, zdravstvenim radnicima nije naklonjeno”. U okviru

Medicine

Medicine Medicine (British English i/ˈmɛdsᵻn/; American English i/ˈmɛdᵻsᵻn/) is the science and practice of the diagnosis, treatment, and prevention of disease.[1][2] The word medicine is derived from Latin medicus, meaning “a physician”.[3][4] Medicine encompasses a variety of health care practices evolved to maintain and restore health by the prevention and treatment of illness. Contemporary medicine applies biomedical sciences, biomedical research, genetics, and medical technology to diagnose, treat, and prevent injury and disease, typically through pharmaceuticals or surgery, but also through therapies as diverse as psychotherapy, external splints and traction,medical devices, biologics, and ionizing

Concepts of Disease and Health

Concepts of Disease and Health Murphy, Dominic, “Concepts of Disease and Health”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/health-disease Stanford Encyclopedia of Philosophy First published Mon Sep 22, 2008; substantive revision Thu Jan 22, 2015 Health and disease are critical concepts in bioethics with far-reaching social and political implications. For instance, any

What Is Medicine

What Is Medicine Medicine has two basic meanings, it refers to The Science of Healing; the practice of the diagnosis, treatment and prevention of disease, and the promotion of health. Medications, drugs, substances used to treat and cure diseases, and to promote health. This collection of articles focuses on the science of healing, its history

Modern Medicine

Modern Medicine Economic activity grew rapidly during the 18th Century in Western Europe and the Americas. It was the beginning of the Industrial Revolution. During the 19th century economic and industrial growth gathered pace; it was also a period of scientific discovery and invention. Old ideas of infectious disease epidemiology (incidence, distribution, and control of

Quo vadis, Srbijo!

Quo vadis, Srbijo! Jedna pojava ili način razmišljanja/ponašanja poprimaju epidemijske razmere u našem društvu, razarajući i ono malo zdrave pameti, ljudskog digniteta i morala preostalog posle višegodišnjeg lutanja, neshvatljivih previda, neoprostivih grešaka i teških poraza. Naime, diskvalifikacija zdravstvenih radnika, pa i čitavog sistema, bez čvrstih dokaza, anatemisanje i osude pre sudske presude, postali su svakodnevni

Ekonom, ekonomija, ekonometrija…

Ekonom, ekonomija, ekonometrija i ekonomičnost u zdravstvenom sistemu Srbije:San, zabluda, realnost i /ili neminovnost? Pišući ove redove kao lekar-kliničar sa oskudnim, u svakom slučaju, nedovoljnim poznavanjem, manje-više, egzaktne nauke kao što je ekonomija, uzimam sebi za pravo da, ipak, iznesem eksplicitan stav da u  zdravstvenom sistemu Srbije gotovo da nema ni  E od ekonomije. Ekonomski voluntarizam i

Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije

  Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije:Simptom ili bolest? “Corruptio optimi pessima” (lat.izreka): Kad se dobar čovek pokvari, postaje najgori. Živimo i radimo u vremenu koje nama, zdravstvenim radnicima, nije, u najmanju ruku, naklonjeno (eufemizam!). Živimo i radimo u vremenu u kome svako i svašta može da napiše i kaže o zdravstvenim radnicima, od poluistina do blasfemije,

Da li učimo na pričama koje se ponavljaju?

Da li učimo na pričama koje se ponavljaju? Proglašenju pandemije virusom influence A (tip H1N1), od strane Svetske zdravstvene organizacije 11. juna 2009. godine, predhodila je „planetarna histerija“ koja je imala svoje ishodište i uporište, između ostalog, i u nekim objektivnim okolnostima. Naime, prethodna epidemija virusom avian influence H5N1 (“ptičiji grip“) donela je mnogobrojne komplikacije

Lečenje u Hilandaru

Lečenje u Hilandaru Zapovedamo da se za bolne izabere ćelija koja ima oblik bolnice, i da se postave postelje bolnima za ležanje i odmor, i da im se nađe bolničar da ih dvori u svemu. A iguman svagda neka dolazi u bolnicu i neka od sveg srca posećuje bratiju… a bratija naša bolesna, neka se,