Istorija srpske medicine

Istorija srpske medicine “Smejati se nad zabludama tradicionalne medicine nastalim u prošlosti znači smejati se se samom sebi. Ako nas istorija medicine može nečemu naučiti onda je to permenentna potreba čoveka da shvati, imitira, primeni i menja svoja saznanja o metodama lečenja”. Istorija srpske medicine je hronološki prikaz razvoja medicine, kao dela istorije jednog naroda i

Istorija HIV-a

Istorija HIV-a Istorija HIV-a je ispunjena trijumfima i neuspesima. Vremenska linija za HIV proteže pred nama, obeležava našu prošlost i dostignuća u budućnosti. Ali, gde će to dovesti u budućnosti ? Šta nam može pokazati istorija HIV-a? Šta smo to sve naučili kroz istoriju HIV-a ? Vremenska linija HIV-a počela je početkom 1981.godine. U julu

Savremena bolnica

SAVREMENA BOLNICA UDŽBENIK ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM Ovaj udžbenik će nadamo se koristiti poslediplomci raznih grana medicine, a najviše na menadžmentu, javnom zdravlju, specijalizanti raznih medicina, možda i ambiciozniji studenti medicine, posebno na odgovarajućem Izbornom predmetu-Savremena bolnica (Medicinski fakultet u Beogradu), kao i nadamo se menadžmenti bolnica i bolničkih službi na doktorskom i

Top 10 uzročnika smrti

The top 10 causes of death The 10 leading causes of death in the world, 2000 and 2012 Ischaemic heart disease, stroke, lower respiratory infections and chronic obstructive lung disease have remained the top major killers during the past decade. HIV deaths decreased slightly from 1.7 million (3.2%) deaths in 2000 to 1.5 million (2.7%)

Nova zdravstvena politika Srbije do 2025.

Nova zdravstvena politika Srbije do 2025. Građani Srbije opravdano očekuju promene u zadravstvenom sistemu i zdravstvenoj politici, koje će im doneti bolje uslove i poboljšanje položaja  u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Zdravstveni radnici, takođe u boljim uslovima rada i primanjima dostojnim čoveka u ovoj vrlo odgovornoj profesiji. Ova zdravstvena politika je bazirana na ustavnom i zakonskom