Quo vadis, Srbijo!

Quo vadis, Srbijo!


2016-03-03_221902Jedna pojava ili način razmišljanja/ponašanja poprimaju epidemijske razmere u našem društvu, razarajući i ono malo zdrave pameti, ljudskog digniteta i morala preostalog posle višegodišnjeg lutanja, neshvatljivih previda, neoprostivih grešaka i teških poraza. Naime, diskvalifikacija zdravstvenih radnika, pa i čitavog sistema, bez čvrstih dokaza, anatemisanje i osude pre sudske presude, postali su svakodnevni „folklor“ i milje u kome živimo, i u kome i naša deca odrastaju i sazrevaju. Na žalost, u ovo pogubno „kolo“ za svaki narod, uključili su se i pojedini novinari kao aktivni „igrači“, raspirujući i pothranjujući takav način razmišljanja i ponašanja.Ne želeći da zaostaju za drugima, uz naglašenu želju za povećanjem broja svog glasačkog tela, pojedini političari dodatno raspiruju i pothranjuju atmosferu isključivosti, netolerancije i osude bez relevantnih činjenica i dokaza.

Istine radi, ovaj frontalni i kontinuirani napad ima u nekim elementima objektivno uporište i ishodište u realnim problemima koji postoje u zdravstvenom sistemu Srbije i koje se decenijama ne rešavaju (npr.postojanje korupcije, primanje mita, lekarske greške i previdi, kriza rukovođenja zdravstvenim ustanovama, itd.), ali žestina , generalizacija, ostrašćenost i isključivost poprimaju nesagledive razmere i neminovno vode ka potpunom uništenju poverenja u zdravstvene radnike, a što je osnov (temelj) svakog zdravstvenog sistema. Poseban problem su neistine koje se plasiraju na prvim stranicama novina (npr. lekari ukrali bubreg bolesniku tokom operacije, lekari ubijali decu neprimerenim dozama citostatika u cilju veće zarade, itd.) koje, normalno,stvaraju atmosferu linča koja se jasno prepoznaje u komentarima čitalaca. Posle ovakvih članaka, čovek se sa zebnjom pita: šta je sledeće?

Posle tridestogodišnjeg rada u zdravstvenom sistemu Srbije, odgovorno tvrdim da ovaj sistem, ipak, dobro funkcioniše, ne zahvaljući pomoći države, materijalnom položaju zaposlenih, sofisticiranoj dijagnostici i efikasnoj terapiji…. nego, pre svega, zbog stučnog, odgovornog, samopregornog i entuzijastičkog rada većine zdravstvenih radnika i u najtežim vremenima po našu državu. To je nepobitna činjenica koja se uvek mora uvažavati i isticati, ne u interesu zdravstveniih radnika, već u interesu bolesnika i celog društva. Sa druge strane, svestan sam svih problema u zdravstvenom sistemu Srbije i neophodnosti radikalnih promena, ali u atmosferi saradnje, tolerancije, uvažavanja struke i stručnosti, poštovanja ekonomskih zakonitosti i etičkih načela naše uzvišene profesije.

Naravno, i ja se zalažem za neophodnost efikasnijeg, stručnijeg i plodotvornijeg rada policije i sudstva, ali time ne želim da eliminišem pravo na nevinost do donošenja pravične i nedvosmislene odluke suda. Takođe, nije mi ni na kraj pameti da relativizujem i dovedem u sumnju istražne postupke, ali mi kao građaninu smetaju propratne manifestacije sile, nabeđene nepogrešivosti nadležnih organa, višemesečni boravak optuženih lekara u istražnom zatvoru (da li je to uvek neophodno?) i isključivo, ostrašćeno i navijačko pisanje značajnog dela štampe u gotovo svim dosadašnjim, mnogobrojnim i višeznačnim aferama.

Iskreno se plašim, da se na ovaj način pripremaju građani na jedinu moguću odluku, a sa druge strane, vrši pritisak na sudstvo da opravda takva očekivanja. Dozvolite mi samo jedan krajnje dobronameran i hipotetičan stav: šta ako se na kraju dokaže da nisu (svi) krivi? Ko će biti odgovoran za ceo ovaj proces osude i blasfemije pre sudske odluke? Da li će i novinari poneti deo krivice? Da li zbog prolaznog povećanja tiraža, treba doprinositi destrukciji jednog sistema koji je u osnovi svakog uređenog i efikasnog društva?

“Znanje, iskustvo i mudrost uvek nalažu obazrivost, kritičnost, višestruku i višestranu proveru. Ko to ne razume, i ne prihvati kao ideju vodilju, sklon je suprotnom stavu: Credo quia absurdum est (verujem jer je besmislica). “

Prof.dr Dragan Delić
Predsednik Zdravstvenog saveta Srbije 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *