Quo vadis, Srbijo!

Quo vadis, Srbijo! Jedna pojava ili način razmišljanja/ponašanja poprimaju epidemijske razmere u našem društvu, razarajući i ono malo zdrave pameti, ljudskog digniteta i morala preostalog posle višegodišnjeg lutanja, neshvatljivih previda, neoprostivih grešaka i teških poraza. Naime, diskvalifikacija zdravstvenih radnika, pa i čitavog sistema, bez čvrstih dokaza, anatemisanje i osude pre sudske presude, postali su svakodnevni

Ekonom, ekonomija, ekonometrija…

Ekonom, ekonomija, ekonometrija i ekonomičnost u zdravstvenom sistemu Srbije:San, zabluda, realnost i /ili neminovnost? Pišući ove redove kao lekar-kliničar sa oskudnim, u svakom slučaju, nedovoljnim poznavanjem, manje-više, egzaktne nauke kao što je ekonomija, uzimam sebi za pravo da, ipak, iznesem eksplicitan stav da u  zdravstvenom sistemu Srbije gotovo da nema ni  E od ekonomije. Ekonomski voluntarizam i

Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije

  Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije:Simptom ili bolest? “Corruptio optimi pessima” (lat.izreka): Kad se dobar čovek pokvari, postaje najgori. Živimo i radimo u vremenu koje nama, zdravstvenim radnicima, nije, u najmanju ruku, naklonjeno (eufemizam!). Živimo i radimo u vremenu u kome svako i svašta može da napiše i kaže o zdravstvenim radnicima, od poluistina do blasfemije,

Da li učimo na pričama koje se ponavljaju?

Da li učimo na pričama koje se ponavljaju? Proglašenju pandemije virusom influence A (tip H1N1), od strane Svetske zdravstvene organizacije 11. juna 2009. godine, predhodila je „planetarna histerija“ koja je imala svoje ishodište i uporište, između ostalog, i u nekim objektivnim okolnostima. Naime, prethodna epidemija virusom avian influence H5N1 (“ptičiji grip“) donela je mnogobrojne komplikacije