Istorija srpske medicine pre Nemanjića

Istorija srpske medicine pre Nemanjića Istorija srpske medicine pre Nemanjića je hronloški prikaz razvojnog perioda medicine od dolaska Srba (zajedno sa ostalim slovenskim plemenima) na Balkan u 7. veku, do dolaska Stefana Nemanje na vlast, u sedmoj deceniji 12. veka. Za razumevanje razvoja medicine u ovom periodu srpske istorije veoma je bitno navesti da je ona nastala u

Lečenje u Hilandaru

Lečenje u Hilandaru Zapovedamo da se za bolne izabere ćelija koja ima oblik bolnice, i da se postave postelje bolnima za ležanje i odmor, i da im se nađe bolničar da ih dvori u svemu. A iguman svagda neka dolazi u bolnicu i neka od sveg srca posećuje bratiju… a bratija naša bolesna, neka se,

Istorija srpske medicine

Istorija srpske medicine “Smejati se nad zabludama tradicionalne medicine nastalim u prošlosti znači smejati se se samom sebi. Ako nas istorija medicine može nečemu naučiti onda je to permenentna potreba čoveka da shvati, imitira, primeni i menja svoja saznanja o metodama lečenja”. Istorija srpske medicine je hronološki prikaz razvoja medicine, kao dela istorije jednog naroda i

Istorija HIV-a

Istorija HIV-a Istorija HIV-a je ispunjena trijumfima i neuspesima. Vremenska linija za HIV proteže pred nama, obeležava našu prošlost i dostignuća u budućnosti. Ali, gde će to dovesti u budućnosti ? Šta nam može pokazati istorija HIV-a? Šta smo to sve naučili kroz istoriju HIV-a ? Vremenska linija HIV-a počela je početkom 1981.godine. U julu