Savremena bolnica

SAVREMENA BOLNICA UDŽBENIK ZA POSTDIPLOMSKE STUDIJE SA INTERNACIONALNIM UČEŠĆEM Ovaj udžbenik će nadamo se koristiti poslediplomci raznih grana medicine, a najviše na menadžmentu, javnom zdravlju, specijalizanti raznih medicina, možda i ambiciozniji studenti medicine, posebno na odgovarajućem Izbornom predmetu-Savremena bolnica (Medicinski fakultet u Beogradu), kao i nadamo se menadžmenti bolnica i bolničkih službi na doktorskom i