Nova zdravstvena politika Srbije do 2025.

Nova zdravstvena politika Srbije do 2025. Građani Srbije opravdano očekuju promene u zadravstvenom sistemu i zdravstvenoj politici, koje će im doneti bolje uslove i poboljšanje položaja  u ostvarivanju zdravstvene zaštite. Zdravstveni radnici, takođe u boljim uslovima rada i primanjima dostojnim čoveka u ovoj vrlo odgovornoj profesiji. Ova zdravstvena politika je bazirana na ustavnom i zakonskom