Concepts of Disease and Health

Concepts of Disease and Health Murphy, Dominic, “Concepts of Disease and Health”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/spr2015/entries/health-disease Stanford Encyclopedia of Philosophy First published Mon Sep 22, 2008; substantive revision Thu Jan 22, 2015 Health and disease are critical concepts in bioethics with far-reaching social and political implications. For instance, any

Quo vadis, Srbijo!

Quo vadis, Srbijo! Jedna pojava ili način razmišljanja/ponašanja poprimaju epidemijske razmere u našem društvu, razarajući i ono malo zdrave pameti, ljudskog digniteta i morala preostalog posle višegodišnjeg lutanja, neshvatljivih previda, neoprostivih grešaka i teških poraza. Naime, diskvalifikacija zdravstvenih radnika, pa i čitavog sistema, bez čvrstih dokaza, anatemisanje i osude pre sudske presude, postali su svakodnevni

Ekonom, ekonomija, ekonometrija…

Ekonom, ekonomija, ekonometrija i ekonomičnost u zdravstvenom sistemu Srbije:San, zabluda, realnost i /ili neminovnost? Pišući ove redove kao lekar-kliničar sa oskudnim, u svakom slučaju, nedovoljnim poznavanjem, manje-više, egzaktne nauke kao što je ekonomija, uzimam sebi za pravo da, ipak, iznesem eksplicitan stav da u  zdravstvenom sistemu Srbije gotovo da nema ni  E od ekonomije. Ekonomski voluntarizam i

Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije

  Korupcija u zdravstvenom sistemu Srbije:Simptom ili bolest? “Corruptio optimi pessima” (lat.izreka): Kad se dobar čovek pokvari, postaje najgori. Živimo i radimo u vremenu koje nama, zdravstvenim radnicima, nije, u najmanju ruku, naklonjeno (eufemizam!). Živimo i radimo u vremenu u kome svako i svašta može da napiše i kaže o zdravstvenim radnicima, od poluistina do blasfemije,

Da li učimo na pričama koje se ponavljaju?

Da li učimo na pričama koje se ponavljaju? Proglašenju pandemije virusom influence A (tip H1N1), od strane Svetske zdravstvene organizacije 11. juna 2009. godine, predhodila je „planetarna histerija“ koja je imala svoje ishodište i uporište, između ostalog, i u nekim objektivnim okolnostima. Naime, prethodna epidemija virusom avian influence H5N1 (“ptičiji grip“) donela je mnogobrojne komplikacije

Lečenje u Hilandaru

Lečenje u Hilandaru Zapovedamo da se za bolne izabere ćelija koja ima oblik bolnice, i da se postave postelje bolnima za ležanje i odmor, i da im se nađe bolničar da ih dvori u svemu. A iguman svagda neka dolazi u bolnicu i neka od sveg srca posećuje bratiju… a bratija naša bolesna, neka se,

Istorija srpske medicine

Istorija srpske medicine “Smejati se nad zabludama tradicionalne medicine nastalim u prošlosti znači smejati se se samom sebi. Ako nas istorija medicine može nečemu naučiti onda je to permenentna potreba čoveka da shvati, imitira, primeni i menja svoja saznanja o metodama lečenja”. Istorija srpske medicine je hronološki prikaz razvoja medicine, kao dela istorije jednog naroda i

Istorija HIV-a

Istorija HIV-a Istorija HIV-a je ispunjena trijumfima i neuspesima. Vremenska linija za HIV proteže pred nama, obeležava našu prošlost i dostignuća u budućnosti. Ali, gde će to dovesti u budućnosti ? Šta nam može pokazati istorija HIV-a? Šta smo to sve naučili kroz istoriju HIV-a ? Vremenska linija HIV-a počela je početkom 1981.godine. U julu

Top 10 uzročnika smrti

The top 10 causes of death The 10 leading causes of death in the world, 2000 and 2012 Ischaemic heart disease, stroke, lower respiratory infections and chronic obstructive lung disease have remained the top major killers during the past decade. HIV deaths decreased slightly from 1.7 million (3.2%) deaths in 2000 to 1.5 million (2.7%)