• Telefoni: +381 11 36 36 363, 36 36 364
  • Faks: +381 11 36 36 365

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju


Email:kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
Prodekan za kontinuiranu medicinsku edukaciju : Prof. dr Vesna Bjegović - Mikanović
Sekretar centra: Ružica Nikolić, master javnog zdravlja, dipl. menadžer za poslovne komunikacije, ing. informatike
Stručni saradnik: Tatjana Valgoni, dipl. andragog

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta osnovan je 2003. godine.

Kontinuirana medicinska edukacija se bavi razvijanjem znanja, veština i profesionalnih kompetencija, kao i informisanjem o novinama u medicini, srodnim naukama i zdravstvenoj tehnologiji u cilju održavanja i unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Fakultet u okviru svoje misije pružanja kvalitetnog obrazovanja u oblasti zdravstva na svim nivoima omogućava da kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici ostvare svoje pravo i dužnost da se permanentno usavršavaju  prateći stručni i naučni razvoj medicinskih i drugih nauka.

Opšti ciljevi kontinuirane medicicinsk edukacije na Fakultetu su:

  1. razvoj sistema kontinuirane medicinske edukacije;
  2. organizacija stručnih skupova (seminara, škola, individualnog usavršavanja, edukacija edukatora ) i organizovanje drugih oblika prenošenja znanja i informacija od značaja za KME;
  3. uspostavljanje interdisciplinarne stručne saradnje sa drugim centrima KME i institucijama koje obavljaju KME u zemlji i inostranstvu,
  4. uključivanje u međunarodne  sisteme KME;
  5. sprovođenje procedure za dobijanja akreditacija za aktivnosti KME;
  6. saradnja u međunarodnim projektima od značaja za KME;
  7. publikovanje, razmena literature i informacija u oblasti KME;
  8. formiranje, primena i unapređenje bodovnog sistema vrednovanja  KME;
  9. evaluacija obrazovnog procesa i analiza obrazovnih potreba u kontekstu KME.

 

Centar za KME ima Programski savet a rad je regulisan Pravilnikom o organizovanju i sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije.